Opleiding, navorming, onderzoeken

 

Opleiding

Wij zijn erkend door de Universiteit als stageplaats voor studenten 1e en 4e doctoraat (vierde en laatste jaar) die in opleiding zijn voor huisarts. Wij zijn allebei (dr. Heijmans en dr. Maury) eveneens erkend als stagemeesters door "het Ministerie van Volksgezondheid" om jonge huisartsen te begeleiden tijdens hun beroepsopleiding van twee jaar.  Daarom zullen wij af en toe in het gezelschap zijn van studenten of huisartsen in stage. Wij staan garant voor hun persoonlijke en wetenschappenlijke kwaliteit.

U kan steeds vragen voor een strikt persoonlijke ontmoeting met uw dokter.

Navorming

Om als dokter op de hoogte te blijven van de nieuwste technieken, volgen we continu bijscholing. Het gaat hier over externe opleidingen en maandelijkse nascholinsavonden dat wij zelf organiseren voor de huisartsen van de streek in samenwerking met specialisten.

Onderzoeksplaats

Zonder onderzoeken, kan de geneeskunde niet evolueren. Wij nemen dan ook regelmatig deel aan klinische studies van medicijnen die in hun allerlaatste testfase zitten. Alle mogelijke effecten en resultaten zijn dan reeds bekend, zodat er geen enkel risico bestaat voor de patiënt. Wij doen in ieder geval nooit mee aan onderzoeken waar ook maar het kleinste risico aan is verbonden.

We maken ook deel uit van een wachtnetwerk voor de detectie van infectueuze ziekten.