Opvolging

 

Dossiers

De patiëntendossiers worden volledig gedeeld door de dokters via een geïntegreerd informaticasysteem. Dit zorgt voor een vlotte beschikbaarheid van alle noodzakelijke informatie, ook tijdens afwezigheid van uw dokter. Wij raden u aan het Globaal Medisch Dossier aan te vragen, hetgeen en verhoogde terugbetaling van de consultaties toelaat.

Wij raden u ook aan steeds, bij contacten met een specialist, te vragen om alle relevante informatie naar ons door te sturen. Zo kunnen wij u perfect blijven opvolgen en uw dossier volledig houden.

Een volledig dossier is essentieel om u te verdedigen in geval van procedures voor vaststelling van invaliditeit tegenover overheidsdiensten of verzekeringsmaatschappijen. 

Hospitalisatie en operaties

Wij volgen al onze patiënten van nabij op tijdens opnames in het ziekenhuis. Zo kunnen we alle behandelingen goed opvolgen en tussenpersoon zijn in alle communicaties tussen alle betrokkenen.

Indien mogelijk en indien u dit wenst, kunnen wij ook aanwezig zijn tijdens uw chirurgische ingrepen.
We kunnen u hiermee beter bijstaan en contact houden met uw familie.

Rusthuizen

Vermits wij al onze patiënten mee opvolgen tijdens hun verblijf in een rusthuis, kunnen we u adviseren in uw keuze en proces voor opnamen in een rusthuis.