De spoedgevallen

Voor dringende gevallen die niet kunnen wachten tot de volgende raadplegingen op weekdagen:

Overdag: Vorm het nummer van ons kabinet 02/383.04.50
‘s Nachts: Het GSM-nummer 0497.55.55.58 brengt u in contact met één van onze artsen van ons kabinet.


Voor dringende gevallen in het weekend:

Als u niet in staat bent om zich te verplaatsen, één nummer om een huisbezoek aan te vragen : 1733

Voor een huisarts van wacht, tijdens het weekend en op feestdagen, kanu altijd terecht bij de huisartsenwachtpost Zennevallei gelegen op de Alsembergsesteenweg 89 te Buizingen (Halle).